Veiligheid

Tien tips voor een veilige winkel

Winkelcriminaliteit, brute overvallen en agressie vormen een ernstig probleem in de detailhandel. De financiële schade wordt geschat op ruim een miljard euro per jaar. Emotionele schade duurt bovendien soms levenslang. Wat kun je doen om criminaliteit te voorkomen? Bewust omgaan met veiligheid verkleint de kans op zowel interne als externe winkelcriminaliteit. Tien tips voor een veiliger winkel.

Veiligheid 11 december 2018

Tip 1: Zorg dat jij en je medewerkers altijd ‘aan’ staan. Blijf voortdurend alert en let constant goed op.

Tip 2: Laat mensen merken dat je ze hebt zien binnenkomen en groet hen. Het is goed voor de verkoop en vervelend voor een potentiële winkeldief, die liever ongezien blijft.

Tip 3:
Spreek iemand altijd aan als klant. Ook wanneer iemand erg om zich heen kijkt of bijvoorbeeld dicht tegen een schap aanstaat. Blijf vriendelijk en vraag of je ergens mee kunt helpen. Met de juiste houding naar je klanten en door hen aan te spreken op opvallend of afwijkend gedrag, kun je veel narigheid voorkomen.

Tip 4:
Houd de winkel zo overzichtelijk mogelijk.

Tip 5:
Plaats de kassa zodanig dat je tijdens het afrekenen goed zicht hebt op de ingang en de rest van de winkel.

Tip 6:
Zorg ervoor dat je vanuit de winkel eventuele uitstallingen buiten goed in de gaten kunt houden.

Tip 7:
Zorg voor goede verlichting. In de winkel zelf, maar ook bij toegangsdeuren.

Tip 8:
Laat met opvallende stickers op de deur en etalageruiten zien welke veiligheidsmaatregelen je neemt of al hebt genomen.

Tip 9:
Spiegels, camera’s en alarmknoppen vergroten de veiligheid alleen als iedereen daarmee goed weet om te gaan. Betrek daarom je medewerkers altijd bij de veiligheidsprocedures die je hanteert.

Tip 10:
Potentiële winkeldieven vertonen vaak eigenaardig gedrag. Let op bij overdreven vriendelijkheid, onhandig gedrag, veel rondkijken, meer aandacht voor de omgeving dan voor uw producten, schijnbaar doelloos rondlopen door de winkel of het opzoeken van onoverzichtelijke plaatsen in de winkel.


Tags , ,