Motiveer jouw medewerkers

Zes manieren om medewerkers te motiveren

Motivatie is maatwerk. Iedere medewerker heeft zijn eigen drijfveren. Het is dus zaak deze per persoon te achterhalen. Feit is wel dat niemand blij wordt van bijvoorbeeld onplezierige werkomstandigheden, slecht betaald krijgen, onaangename verhoudingen op de werkvloer of een gebrek aan visie op waar het heen gaat met het bedrijf waarvoor hij of zij werkt. Zes manieren om medewerkers wél te motiveren.

Motiveer jouw medewerkers 11 december 2018
  1. De mogelijkheid krijgen om je te ontwikkelen en kansen krijgen om beter te worden in je werk zijn voor veel werknemers een goede drijfveer. Het aanbod van relevante opleidingen speelt daarom een belangrijke rol als het gaat om mensen motiveren. Echter: niet iedereen heeft de behoefte om zich in het werk te ontplooien. Soms zoeken mensen hun ontwikkeling in andere zaken, zoals het opvoeden van kinderen, sporten of creatieve bezigheden. Zulke medewerkers motiveer je niet door hen taken te geven die al hun vrije tijd opslorpen. Integendeel: het zal hen juist demotiveren.
  2. Geld motiveert gemiddeld genomen zo’n zes weken lang. Respect en waardering daarentegen motiveert vele malen langer. Geef daarom regelmatig complimenten – ook wanneer er op andere terreinen wellicht nog van alles valt te verbeteren en ook in het openbaar, bijvoorbeeld tijdens een personeelsbijeenkomst. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen, zijn meer betrokken bij je bedrijf en lopen net een stapje harder.
  3. Veel medewerkers bloeien op van zelfstandig kunnen werken. Durf mensen daarom hun verantwoordelijkheid te geven. Maak duidelijke afspraken over einddoelen en termijnen en houd tussentijds ontspannen de vinger aan de pols. Vertrouwen krijgen motiveert mensen enorm.
  4. Als leidinggevende stimuleer je medewerkers door positieve aspecten van het handelen te prijzen en pas daarna kritiek te uiten. Begin daarom altijd met het positieve nieuws (“Wat ik goed van je vind is …”) en doe pas daarna een suggestie voor verbetering (“Volgens mij werk je nog beter als …”). Dit bevestigt medewerkers in hun kunnen en geeft hen zelfvertrouwen. Mensen gedijen het beste wanneer ze het gevoel hebben dat ze het grootste deel van hun taak beheersen. Geef je je medewerkers het idee dat ze nog verre van competent zijn, dan levert dat vooral stress, frustratie en negatieve faalangst op.
  5. Wanneer er naast presteren ook ruimte is voor pleziertjes op z’n tijd, zijn medewerkers bereid iets extra’s te doen wanneer dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een etentje of een borrel nu en dan, aan een bonus wanneer gezamenlijk een bepaald doel wordt bereikt, aan kleine presentjes op verjaardagen en aan iets extra’s tijdens de feestdagen.
  6. Last but not least: communiceer regelmatig en open met je medewerkers. Zorg dat je weet wat hen beweegt. Ken hun wensen en grieven en probeer daarmee zoveel mogelijk rekening te houden. Vergeet daarbij niet dat communicatie draait om zenden én ontvangen. Het gaat dus niet alleen om praten, maar ook om echt luisteren naar wat iemand te melden heeft.


Tags