Productinformatie

Wel of geen etiket?

Natuurlijk hebben lang niet alle bakkersproducten een etiket, omdat veel lekkers iedere dag opnieuw dagvers wordt bereid en vaak zonder verpakking wordt aangeboden. Wanneer hebben producten nu wel een etiket?

Productinformatie 3 januari 2019

In ons land houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de veiligheid van ons voedsel in de gaten. Hiervoor zijn allerlei wetten en regels opgesteld, die zijn vastgelegd in de Warenwet of in Europese wetgeving. De NVWA controleert of bedrijven die zich met eten bezighouden voldoen aan deze wetten en regels. Ook (banket)bakkerijen en chocolaterieën krijgen daarom regelmatig onaangekondigd bezoek van inspecteurs. Dit komt de voedselveiligheid ten goede.

Zonder etiket

In de Warenwet Informatie Levensmiddelen (WIL) en in de Europese verordening ‘verstrekking voedselinformatie aan consumenten’ is vastgelegd wat er precies op een etiket moet staan. Daarop worden ook bakkersproducten regelmatig gecontroleerd. Natuurlijk hebben lang niet alle bakkersproducten een etiket, omdat veel lekkers iedere dag opnieuw dagvers wordt bereid en vaak zonder verpakking wordt aangeboden. Het gaat pas in een zakje of papier als jij het wilt meenemen of opeten. Voor deze niet-voorverpakte producten en deze manier van verkopen gelden speciale regels.