Contact

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag aan of over de Stichting Ambachtelijke Bakkerij? Hieronder hebben wij veelgestelde vragen op een rijtje gezet.

Contact 17 januari 2019

Staat je vraag er niet bij of wil je meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Veelgestelde vragen

 1. Wat is de Stichting Ambachtelijke Bakkerij?
  De Stichting Ambachtelijke Bakkerij is een platform voor promotie van en informatie voor alle ambachtelijke (banket)bakkers, die vrijwillig meebetalen aan de Stichting.
 2. Wat is het doel van de Stichting Ambachtelijke Bakkerij?
  De Stichting richt zich op het toekomstperspectief van de ambachtelijke (banket)bakkerij via promotie, het delen van kennis en informatie tussen vakgenoten onderling en met de consument.
 3. Waarom is de Stichting Ambachtelijke Bakkerij opgericht?
  In 2014 zijn de product- en bedrijfschappen opgeheven. Daarmee is een einde gekomen aan de verplichte meelheffing (aan Productschap Akkerbouw) en de heffingen aan de Hoofdbedrijfschappen Ambachten en Detailhandel. Met de heffingen werden activiteiten op het gebied van promotie, voorlichting, kennis en innovatie gefinancierd. Om deze initiatieven (deels) te behouden voor de ambachtelijke (banket)bakkerij hebben vier inkooporganisaties (Bakeplus, Beko, Civoba en Tink) in samenwerking met brancheorganisatie NBOV het initiatief genomen voor de oprichting van de Stichting Ambachtelijke Bakkerij.
 4. Hoe wordt de Stichting Ambachtelijke Bakkerij gefinancierd?
  De Stichting wordt gefinancierd via betaling van een (vrijwillige) ambachtsbijdrage door de ambachtelijke (banket)bakkers. Deze bijdrage wordt automatisch vermeld op de inkoopfactuur over de geleverde producten (zie ook vraag 10).
 5. Waarom is meedoen aan de Stichting Ambachtelijke Bakkerij belangrijk?
  Juist is deze economisch lastige tijden is het belangrijk als ambacht het verschil te kunnen maken. Geen enkele ambachtelijke bakkerij wint het op prijs. Uitstraling en kennis zijn belangrijk. Ook moet het mogelijk blijven vanuit een collectief negatieve publiciteit te kunnen pareren. Daarnaast heeft het ambacht behoefte aan een collectief dat specifiek voor de ambachtelijke (banket)bakkerij promotie kan bedrijven. Dit is het belangrijkste doel van de Stichting.
 6. Kan de ambachtsbijdrage verplicht worden gesteld?
  De ambachtsbijdrage is een vrijwillige bijdrage en kan niet verplicht worden opgelegd zoals de meelheffing, die verplicht vanuit de overheid werd opgelegd via de Wet op de Bedrijfsorganisaties. Met de opheffing van de product- en bedrijfschappen is deze verplichte heffing vervallen. Met de ambachtsbijdrage participeren (banket)bakkers vrijwillig in de Stichting Ambachtelijke Bakkerij, een initiatief van inkooporganisaties Bakeplus, Beko, Civoba, Tink en brancheorganisatie NBOV.
 7. Profiteren ook supermarkten van de activiteiten van de Stichting?
  De kracht van de Stichting Ambachtelijke Bakkerij is dat deze zich uitsluitend richt op de ambachtelijke brood- en banketbakkerij. Industriële bedrijven kunnen niet deelnemen.
 8. Hoe ziet een bakker wat de Stichting Ambachtelijke Bakkerij doet?
  De doelstellingen en uitgangspunten zijn vastgelegd in een bedrijfsplan. De werkzaamheden worden beschreven in een communicatieplan. Het bestuur van de Stichting Ambachtelijke Bakkerij beslist voor welke activiteiten en promoties er geld wordt vrijgemaakt. Deelnemende (banket)bakkers worden geïnformeerd via nieuwsbrieven en de website van de stichting.
 9. Wat gebeurt er als een van de deelnemende inkooporganisaties afhaakt?
  De vijf participerende organisaties hebben afgesproken tenminste voor 3 jaar binnen de Stichting Ambachtelijke Bakkerij met elkaar samen te werken. Als een van de partijen besluit eerder te stoppen, zal het bestuur van de Stichting Ambachtelijke Bakkerij zich op dat moment beraden over de voortgang van de Stichting.
 10. Over welke productgroepen wordt ambachtsbijdrage geheven?
  Er wordt geen onderscheid gemaakt in productgroepen. Over de totaalfactuur van de geleverde producten wordt 0,15 % berekend en door de inkooporganisaties afgedragen aan de Stichting. Tenzij een (banket)bakker expliciet aangeeft dat hij niet wil bijdragen aan de Stichting. Op dat moment wordt de afdracht onmiddellijk stopgezet.
 11. Wat blijft er van de 0,15% ambachtsbijdrage ‘hangen’ bij de Stichting?
  Weinig! Vanaf 1 januari 2015 is er een projectmanager aangetrokken om invulling te geven aan de doelen van de Stichting. Voor deze projectmanager wordt vanuit de ambachtsbijdrage een vergoeding betaald. Daarnaast worden alleen externe kosten voldaan vanuit de ambachtsbijdrage. Verder heeft de Stichting geen eigen kantoor, waardoor de kosten beperkt blijven. De bestuurders, de communicatiewerkgroep en het secretariaat brengen geen kosten in rekening.
 12. Hoe wordt voorkomen dat (banket)bakkers die niet afdragen toch profiteren?
  De Stichting Ambachtelijke Bakkerij richt zich zoveel mogelijk op activiteiten waarvan alleen (banket)bakkers die bijdragen op individuele basis gebruik kunnen maken. Niet-deelnemende bakkers kunnen geen beroep doen op de activiteiten en ondersteuning vanuit de Stichting.
 13. Hoe kan ik lid worden van de Stichting Ambachtelijke Bakkerij?
  Iedere ambachtelijke (banket)bakker kan op elk moment lid worden door het inschrijfformulier in te vullen: lid worden.
 14. Wat kost een lidmaatschap bij de Stichting Ambachtelijke Bakkerij?
  Vanaf 1 januari 2015 wordt een instaptarief gehanteerd van 0.15% van de gemiddelde inkoop over drie maanden. In overleg met uw inkooporganisatie(s) wordt het definitieve tarief bepaald.