Personeelszaken

Jij bent een topper!

Talent wordt (beter) zichtbaar, wanneer het wordt gestimuleerd. Daarom is het belangrijk te ontdekken waarin een werknemer excelleert en hem of haar vervolgens de optimale plek in het bedrijf te geven. Zo komt iedere medewerker volop tot bloei.

Personeelszaken 23 september 2019

Medewerkers die werkzaamheden mogen uitvoeren waarvoor zij talent hebben, zijn zichtbaar gemotiveerder dan medewerkers die werk moeten uitvoeren dat hen juist niet in hun kracht zet. Doen waarin je goed bent, geeft namelijk energie en zelfvertrouwen en dat zorgt voor betere resultaten. Gemotiveerde medewerkers zijn loyaal, zorgen voor een hoge productie van goede kwaliteit, vertonen een lager ziekteverzuim en hebben plezier in het werk. Zij zijn prettige collega’s, vriendelijk tegen klanten en altijd bereid om iets extra’s te doen. De moeite waard dus, om te ontdekken waar iemands talenten liggen.

Demotiveren versus motiveren
Het is niet altijd eenvoudig om iemands talent te ontdekken. Over het algemeen bloeit talent op, wanneer de medewerker goed gemotiveerd aan het werk is. Wees als werkgever daarom alert op signalen die duiden op verminderde motivatie. Je kunt denken aan weerstand tegen het verzetten van extra werk of veranderingen, veel roddelen op de werkvloer, regelmatig uiten van klachten en terugkerend kortdurend ziekteverzuim.

Om medewerkers juist gemotiveerd te houden, moet er voldoende beloning in het werk zitten. Dat gaat niet alleen over salaris, maar juist ook over feedback en complimenten, extra taken of bevoegdheden en bepaalde privileges. De beloning moet in overeenstemming zijn met de geleverde prestatie en er moet rekening worden gehouden met de persoonlijke behoeften en wensen van de medewerker. De een heeft regelmatig een schouderklopje nodig, de ander neemt liever op zaterdag een paar gebakjes mee naar huis.

In het werk moet een uitdaging zitten. Te eenvoudig werk gaat uiteindelijk iedereen vervelen. Daarom moeten er in het werk voldoende leermomenten zijn. Ook tijdens deze momenten ontdek je talent en kun je dit stimuleren. Het motiveert medewerkers om een stuk beslissingsbevoegdheid te hebben en verantwoordelijk te zijn voor een deel van het werk, hoe klein ook. Daarnaast moet het werk zinvol zijn en erkenning krijgen, bijvoorbeeld van tevreden klanten, collega’s of jou als werkgever.

Het is belangrijk dat het werk in een prettige sfeer kan worden uitgevoerd, dat er open communicatie is en dat hardnekkige problemen of misverstanden worden uitgesproken en opgelost. Onderhuidse spanning kan zeer demotiverend werken en uiteindelijk tot verzuim of vertrek leiden.

Wat je aandacht geeft, groeit…
Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat geldt natuurlijk ook voor je medewerkers en hun individuele talenten. Zorg daarom dat je weet waar hun kansen en mogelijkheden liggen, stimuleer hen om deze kanten verder te ontplooien – bijvoorbeeld door deelname aan vakwedstrijden, het laten ontwikkelen van plannen voor het bedrijf of het laten volgen van een cursus of opleiding. Betrek medewerkers bij je beslissingen. Luister goed naar hen en toon oprechte belangstelling voor hun mening. Gemotiveerde medewerkers zijn een van de belangrijkste voorwaarden voor het succes van een organisatie. En er is geen werknemer zó gemotiveerd als die werknemer die kan en mag doen waarin hij uitblinkt.