Personeelszaken

Interne communicatie zorgt voor extern succes

Weet de zaterdaghulp die direct bij binnenkomst aan de slag gaat welke spaaracties er lopen? Welke producten in de aanbieding zijn? Wat de bijzonderheden zijn van het nieuw geïntroduceerde brood? Een slechte communicatie tussen bakkerij en winkel zorgt voor frustraties binnen het team, maar ook voor ontevreden klanten en misgelopen omzet.

Personeelszaken 2 september 2019

Wanneer de interne communicatie in je bedrijf niet op orde is, zorgt dit voor onvoldoende kennis bij winkeldames, gefrustreerde bakkers, vertragingen, verkeerd begrepen bestellingen en uiteindelijk ontevreden klanten. Een aantal tips om miscommunicatie te voorkomen.

1. Blijf met elkaar praten
Een open deur, maar wel de belangrijkste van allemaal: blijf met elkaar praten. Communiceer voorafgaand aan de dag wat de bijzonderheden zijn. Welke producten zijn in de aanbieding, wat verdient er vandaag extra aandacht? Laat bakkers vertellen wat ze hebben gemaakt en zorg dat winkelmedewerkers weten wat zij verkopen.

2. Leer je team om elkaar vragen te stellen
Zo voorkom je miscommunicatie en onduidelijkheden.

3. Laat het team regelmatig feedback op elkaar en op de gang van zaken geven
Leer hen dit op constructieve wijze te doen en zorg dat ze weten hoe ze met kritiek moeten omgaan. Door regelmatig formeel en informeel feedback te geven, worden problemen en frustraties snel opgelost.

4. Zorg voor een communicatieboek
Is er weinig gelegenheid voor contactmomenten tussen winkel en bakkerij? Zorg dan voor een communicatieboek. Iedere medewerker die iets bijzonders heeft, schrijft dit in het boek. Alle medewerkers zijn verplicht de laatste nieuwtjes vóór aanvang van hun dienst door te lezen.

5. Bied je medewerkers de kans om kennis op te doen
Organiseer bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd productieavonden: alle medewerkers kunnen producten uit het assortiment proeven en toelichten.

6. Zorg voor een regelmatig overleg tussen de eerste winkeldame en de leidinggevende in de bakkerij
Daarmee creëer je begrip tussen beide afdelingen.

7. Laat winkelmedewerkers een dag meedraaien in de bakkerij
En wellicht ook andersom?!

8. Zet belangrijke mededelingen op papier
In veel bedrijven verloopt de communicatie top-down. Het management neemt beslissingen, die op de werkvloer moeten worden uitgevoerd. Niet alle medewerkers zijn echter altijd aanwezig en missen dus soms een deel van de ideeën en plannen. Zet belangrijke mededelingen op papier, zodat iedereen deze kan lezen. Bied medewerkers daarbij de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen.

9. Maak een groepsapp aan
Een groot deel van jouw medewerkers werkt niet achter een bureau. Om iedereen dan toch te kunnen bereiken, kun je overwegen een groepsapp aan te maken. Wanneer je het bedrijfsnieuws op een smartphone inzichtelijk maakt, heb je een groot bereik én direct contact met je medewerkers.

Bedenk dat slecht geïnformeerd, slecht getraind of ongeïnteresseerd personeel rechtstreeks in contact met je klanten staat. Zij beïnvloeden hierdoor de klantervaring heel direct. Zorg er daarom voor dat wat er iedere dag weer met zoveel passie, kennis en inzet in de bakkerij wordt gemaakt op de juiste wijze in de winkel én onder de aandacht van de winkelmedewerkers komt. De interne communicatie in je bedrijf is van grote invloed op het beeld naar buiten.