Promotietips

Hoe schrijf je een goed persbericht?

De mailbox van nieuwsredacties stroomt dagelijks vol met mails van bedrijven en organisaties die aandacht willen. Op sommige redacties komen meer dan honderd persberichten per dag binnen. Hoe zorg je ervoor dat jouw bericht er tussenuit springt en de aandacht krijgt die je zoekt? Wij geven twaalf tips!

Promotietips 14 oktober 2019

1. Verplaats je goed in de journalist die je wilt bereiken
Laat je voorkennis en verwachtingen rondom het nieuws dat je wilt brengen los. Verdiep je grondig in de doelgroep die je met je bericht wilt aanspreken.

2. Bepaal objectief wat de nieuwswaarde is van jouw verhaal
Plaats dit nieuws direct bovenaan en verlies je daarbij niet in vakjargon. Bedenk ook dat een persbericht geen advertentie is. Zorg voor interessante nieuwswaarde, die past bij de doelgroep van de media die je aanschrijft.

3. Bedenk vooraf welk doel je wilt bereiken met je persbericht
Als je het doel helder hebt, kun je daarop inspelen tijdens het schrijven.

4. Bedenk een pakkende kop
Je krijgt in die overvolle mailbox maar heel kort de tijd om de aandacht te trekken. Misschien zelfs alleen met de kop van je bericht. Denk daar dus goed over na en noem in de kop en eventueel de eerste regel direct de nieuwsfeiten. Wat is er gebeurd of gaat er gebeuren? Wie gaat het doen of heeft het gedaan? Waar heeft het plaatsgevonden of zal het plaatsvinden?

5. Na het schrijven van de kop en de inleiding ga je dieper op de materie in
Wanneer is het gebeurd of gaat het gebeuren? Waarom? Hoe? Dit heet ‘oprolbaar schrijven’: de eerste alinea bevat de belangrijkste informatie, de laatste alinea de minst belangrijke nieuwtjes. Zo kan het bericht desgewenst eenvoudig worden ingekort. Werk eventueel met een of twee aansprekende tussenkoppen: dit vereenvoudigt het scannen van je bericht.

6. Vermijd overbodig benoemen van organisaties, personen of titels
Heel logisch dat je iedereen alle credits wilt geven, maar in een persbericht werkt dit averechts. Het haalt de vaart uit een tekst en maakt de informatie voor buitenstaanders minder interessant. Beperk je tot de hoofdzaken en focus je op wat een journalist wil lezen: wie, wat, waar?

7. Zorg voor levendig, helder en aansprekend taalgebruik
Vermijd woorden als ‘zullen’ of ‘worden’ en schrijf zoveel mogelijk in de actieve vorm. Schrijf altijd in de tegenwoordige tijd en in de derde persoon: óver jezelf, nooit namens jezelf. Vermijd juichende superlatieven: presenteer de informatie zo objectief mogelijk en laat het oordeel hierover aan de lezer. Voorkom dubbele informatie en zoek naar synoniemen, als je meerdere keren hetzelfde woord wilt gebruiken.

8. Sluit het persbericht altijd af met een noot voor de redactie
Hierin geef je aan waar de journalist of redacteur meer informatie of eventueel bijpassend beeldmateriaal kan krijgen. Vermeld duidelijke contactgegevens zoals namen, telefoonnummers en mailadressen van contactpersonen of verwijs naar een website voor meer informatie. Geef duidelijk aan dat deze informatie niet is bedoeld voor publicatie. Zorg ervoor dat de genoemde contactpersoon goed bereikbaar is in de dagen na verzending van het persbericht.

9. Laat je persbericht nog een keertje door iemand anders doorlezen, voordat je het verstuurt
Een fout is gauw gemaakt en dat oogt slordig.

10. Verstuur je persbericht op slimme wijze
Zet niet het woord ‘persbericht’ in de onderwerpregel van je mail: zo blijft er meer ruimte over voor de kop. Kies ook niet perse de kop als onderwerpregel, maar maak een pakkende, korte omschrijving van de aanleiding. Stuur je persbericht nooit aan een compleet adressenbestand, maar mail het persbericht aan jezelf en stuur een zogenaamde blind carbon copy (BCC, een optie in je mailprogramma) naar je persbestand. Nog beter is het om je mail zo persoonlijk mogelijk te maken. Probeer een persoonlijk mailadres te achterhalen en noem iemands naam in een begeleidend schrijven. Zo kun je de overvolle redactiemailbox vermijden.

11. Stuur geen grote fotobestanden mee
Deze verstoppen de mailbox van de ontvanger en leiden slechts tot irritatie.

12. Denk goed na over de timing van verzending
Een bericht over een open dag moet je niet op de dag zelf verzenden. Maar het heeft ook geen zin om dit weken van tevoren te doen.