Wist je dat...

…er steeds meer baktarwe van onze eigen bodem komt?

Tarwe is de meest voorkomende graansoort die we in Nederland verbouwen. Omdat deze veelal een laag eiwitgehalte heeft, is Nederlandse tarwe niet snel bakwaardig. Daarom wordt de meeste tarwe die in Nederland wordt verbouwd, gebruikt als veevoer. Toch slaan steeds meer bakkers en boeren de handen ineen om van lokaal graan brood te bakken. Met veel zorg en aandacht wordt de kwaliteit van Nederlandse tarwe steeds verder verbeterd. Liefst wordt hierbij ook de plaatselijke molenaar betrokken. Zo legt het gewas een zo kort mogelijke weg af voordat het als boterham op je bord ligt. Lekker en duurzaam tegelijk!

Wist je dat... 23 december 2018

Omdat onze bakkers (nog) niet voldoende hebben aan de tarwe die op eigen bodem wordt verbouwd, importeren we ook een aanzienlijke hoeveelheid. De meeste tarwe die in Nederland wordt gebruikt, komt uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook wordt graan gekocht uit de Verenigde Staten, Canada, Rusland en Australië.