Gezondheid

Allergenen en kruisbesmetting

De allergenen waarmee een bakker in zijn bedrijf aan het werk is, kunnen door versleping of kruisbesmetting ook terechtkomen in producten waarin deze stoffen eigenlijk helemaal niet worden verwerkt.

Gezondheid 7 januari 2019

Omdat een voedselallergie al kan optreden bij het kleinste spoortje van een allergene stof, is het belangrijk dat de bakker de kans op kruisbesmetting zo klein mogelijk maakt en daarmee de bijbehorende risico’s beperkt.

Op het etiket

Iedere voedselproducent is verplicht om allergenen, en ook de daarvan afgeleide stoffen, op een etiket te vermelden. Het maakt daarbij niet uit hoeveel er van de stof in het levensmiddel aanwezig is of met welk doel het is gebruikt. Het kan dus zowel gaan om een ingrediënt als om een hulpstof bij de productie.

Bevat sporen van

Veel fabrikanten kiezen ervoor om te vermelden dat een product sporen van een allergeen kan bevatten of is geproduceerd in een omgeving waar diverse allergenen aanwezig zijn. Op die manier waarschuwen zij voor mogelijke kruisbesmetting, ook al hoeft daarvan geen sprake te zijn. Een mogelijke kruisbesmetting is van belang voor mensen die zo heftig reageren op een levensmiddel dat een levensbedreigende situatie kan ontstaan. Het gaat dan om een zogenaamde anafylactische shock. Deze mensen kunnen nooit alleen afgaan op het etiket. Het is immers nooit helemaal uitgesloten dat een levensmiddel een allergische reactie kan geven.