Nieuws

Aanvullende maatregelen coronavirus

Met onderstaand bericht - afkomstig van de NBOV - willen we jou graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus.

Nieuws 25 maart 2020

Beste ondernemer,

Er komt via vele kanten informatie op je af en deze informatie verandert snel. Het is goed om te weten dat de NBOV 1 op 1 contact heeft met Den Haag, en dat met de andere partijen in de branche (Echte Bakkersgilde, Patisserie College, SAB, Tink, Civoba, NBC en ook een aantal grondstoffenleveranciers) is afgesproken dat wij de informatiestromen coördineren. Ga voor vraag en antwoord vooral naar nbov.nl of bel met de NBOV. Discussies, vragen en antwoorden via Facebook en andere social media hebben niet altijd een betrouwbare afkomst.

Ook gisteren heeft de NBOV weer intensief overleg gevoerd met diverse partijen rondom de nieuwe corona-maatregelen die zijn genomen. Hieronder een update:

Protocol Verantwoord Winkelen
Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een algemeen protocol Verantwoord Winkelen opgesteld. Wij hebben, mede op verzoek van het ministerie, hieraan branchespecifieke punten toegevoegd. Wij doen een dringend beroep op je om dit protocol na te leven! Zo voorkomen we met elkaar dat er nog strengere maatregelen worden genomen. Download het protocol en (personaliseer) de posters om je klanten te informeren over de nieuwe situatie:

> Download het protocol
> Download poster 1
> Download poster 2
> Download poster 3
> Download poster 4

Contactloos betalen tijdelijk verhoogd van 25 naar 50 euro
Consumenten kunnen vanaf deze week iedere betaling tot en met 50 euro zonder pincode contactloos afrekenen met bankpas, smartphone of wearable. Tot nu toe moest bij een bedrag boven de 25 euro altijd de pincode worden ingevoerd. Deze transactielimiet wordt nu tijdelijk verhoogd naar 50 euro. Consumenten en ondernemers hoeven hier niets voor te doen; dit wordt automatisch ingevoerd.

Heb je al een webshop?
De vraag of #wijblijvenbakken is deels afhankelijk van de manier waarop jij in staat bent om hun producten ‘veilig te kunnen verkopen’. Samen moeten wij ervoor zorgen dat die veilige 1,5 meter wordt gewaarborgd. Een van de methoden om dat te bereiken, is online bestellen en afspraken maken over bestellingen afhalen of bezorgen op vaste tijden en/of plaatsen. Als je nog geen webshop hebt, maak dan gebruik van het aanbod van Bakeronline (onderdeel van Puratos) voor een tijdelijke, eenvoudige en gratis webshop. Interesse? Stuur een e-mail naar info@bakeronline.nl.

Voorbeeldbrief aanvraag belastinguitstel
Met deze voorbeeldbrief kun je uitstel vragen van betaling van belastingen. Vanaf het moment dat je je als ondernemer meldt, wordt de invordering van de belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Dat betekent feitelijk dat je meteen uitstel van betaling krijgt. Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis.

Huur/verhuur
Partijen proberen al langere tijd een compromis te bereiken tussen huurders en verhuurders. Dit blijkt bijzonder lastig; de situaties zijn onderling ook heel verschillend van aard. Retailers en verhuurders van vastgoed worden opgeroepen – en de overheid onderschrijft dat – om in contact met elkaar de mogelijkheden op korte termijn te bespreken bij acute liquiditeitsproblemen (die zijn ontstaan door wegvallen van omzet bij doorlopende lasten) voor huurders en verhuurders. De daarbij geldende richtlijnen vind je in dit artikel.

Betalingsproblemen pensioenpremie door coronavirus? Meld het bij het Bakkers Pensioenfonds
Heeft jouw bedrijf door het coronavirus problemen met het betalen van de premienota van het Bakkers Pensioenfonds? Stuur dan een e-mail naar werkgever@bakkerspensioen.nl. Geef in je e-mail aan waarom je de premienota niet (volledig) kunt betalen. Er wordt dan samen bekeken wat het pensioenfonds voor jou kan betekenen. Meer info: Bakkers Pensioenfonds.

CAO-overleg aangehouden
CAO-partijen zijn het er over eens dat momenteel niet de tijd is om cao onderhandelingen te voeren. Het overleg is voorlopig aangehouden tot 1 juni.

SPAWW
Met de Stichting PAWW is afgesproken dat men stopt met verzenden van herinneringsbrieven.

Als je verder nog vragen hebt, horen wij het graag.